Follower Blog Remaja Elit

Friday, 27 May 2011

Apakah hukum menggunakan baki wang kutipan derma yang diberikan oleh orang ramai atau kumpulan-kumpulan tertentu untuk satu majlis yang khusus seperti “Majlis Tahlil dan Doa Arwah”?

Soalan :
 
Apakah hukum menggunakan baki wang kutipan derma yang diberikan oleh orang ramai atau kumpulan-kumpulan tertentu untuk satu majlis yang khusus seperti “Majlis Tahlil dan Doa Arwah”?.

   
Jawapan :
 
Apabila suatu kutipan derma itu dipohonkan daripada orang ramai atau kumpulan-kumpulan tertentu bagi tujuan mengadakan satu majlis yang khusus, maka penganjur hendaklah membelanjakan wang kutipan derma itu bagi tujuan yang berkenaan dengan majlis itu sahaja, tidak bagi perkara yang lain.
Sekiranya pihak penganjur hendak menggunakan lebihan wang derma tersebut untuk perkara lain maka disyaratkan agar mendapat keizinan terlebih dahulu daripada penderma.
Walaubagaimanapun, lebihan wang derma tersebut bolehlah disimpan untuk dibawa ke majlis yang sama pada
bila-bila masa.

No comments:

ShareThis