Follower Blog Remaja Elit

Sunday, 22 May 2011

Apakah hukum ke atas orang yang mati, sedangkan ia masih ada beberapa hari puasa yang belum diqada'kan?

Jawapan :
Dalam hal ini, waris kepada keluarga si mati boleh menyelesaikan hutang puasa si mati dengan dua pilihan. Pertama, dengan mengeluarkan fidyah iaitu secupak beras diberi kepada orang miskin mengikut jumlah puasa yang ditinggalkan. Ini bermaksud jika ada 5 hari baki puasa yang ditinggalkan maka waris keluarga terseebut hendaklah mengeluarkan fidyah sebanyak 5 cupak beras kesemuanya. Cara yang kedua, dengan berpuasa oleh warisnya sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W. :
Maksudnya :
"Siapa yang mati dan di atasnya ada puasa yang ditinggalkan, nescaya berpuasa untuknya oleh warisnya".
(Muttafaq 'alaih)

No comments:

ShareThis